MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Dokumenty > Zápisy ze schůzí > Zápisy ze schůzí 2020

Zápisy ze schůzí 2020

Programový výbor

Členská schůze

25. 6. 2020

23. 4. 2020 – Hlasování per rollam

  1. Usnesení: zde (.pdf)
  2. Zpráva o činnosti za rok 2019: zde (.pdf)
  3. Monitorovací zpráva CLLD za rok 2019: zde (.pdf)
  4. Plán činnosti na rok 2020: zde (.pdf)
  5. Volba hodnotící a výběrové komise:  zde (.pdf)

19. 3. 2020 – Hlasování per rollam

  1. Usnesení: zde (.pdf)
  2. Zpráva o hospodaření za rok 2019: zde (.pdf)
  3. Hospodaření za rok 2019: zde (.pdf)
  4. Rozpočet MAS na rok 2020: zde (.pdf)