MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. je ucelený střednědobý strategický dokument, který dává přehled toho, co v území je, co je potřeba a co je v plánu pro dané období. Je vytvořený na základě reálných potřeb napříč územím bez ohledu na zdroje financování. 

Nepovinná příloha č. 1 – Seznam členů MAS: zde (.pdf)
Nepovinná příloha č. 2 – Seznam neziskových organizací na území MAS: zde (.pdf)
Nepovinná příloha č. 3 – Seznam kulturních a společenských akcí na území MAS: zde (.pdf)