MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Integrovaný regionální operační program (IROP) > Výzvy > Výzva č. 1 – Dopravní infrastruktura

Výzva č. 1 – Dopravní infrastruktura

 1. Prezentace ze semináře pro žadatele – Výzva č. 1
 2. Výzva MAS Hlučínsko - IROP - Dopravní infrastruktura – změna 05/2018
 3. Přílohy k Výzvě:
  1. Příloha č. 1 – Interní postupy MAS Hlučínsko
  2. Příloha č. 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
  3. Příloha č. 3 – Kritéria pro věcné hodnocení
  4. Příloha č. 4 – Kritéria závěrečného ověření způsobilosti
 4. Pravidla
  1. Obecná pravidla IROP k 2. 6. 2017
  2. Specifická pravidla IROP k výzvě č. 53 – Udržitelná doprava (CLLD)
  3. Specifická pravidla IROP k výzvě č. 53 – Udržitelná doprava (CLLD), verze 1.1., od 8. 8. 2017
 5. Vzor povinných příloh
  1. Plná moc – vzor povinné přílohy 1
  2. Osnova studie proveditelnosti – Bezpečnost dopravy – vzor povinné přílohy 5
  3. Osnova studie proveditelnosti – Bezpečnost dopravy – vzor povinné přílohy 5, verze k 8. 8. 2017
  4. Karta souladu – udržitelná mobilita – vzor povinné přílohy 6
  5. Karta souladu – udržitelná mobilita – vzor povinné přílohy 6, verze k 8. 8. 2017
  6. Čestné prohlášení o skutečném majiteli – vzor povinné přílohy 7
  7. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – vzor povinné přílohy 13
  8. Partnerská smlouva – vzor povinné přílohy 14
  9. Postup pro podání žádostí o podporu v MS2014+_53.výzva_CLLD
  10. Postu pro podání ŽoP v MS 2014+_53. výzva_CLLD, verze k 8. 8. 2017

Fotodokumentace