MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Integrovaný regionální operační program (IROP) > Výzvy > Výzva č. 3 – Sociální služby

Výzva č. 3 – Sociální služby

 1. Výzva MAS Hlučínsko - IROP - Sociální služby
 2. Přílohy k Výzvě:
  1. Příloha č. 1 – Interní postupy MAS Hlučínsko
  2. Příloha č. 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
  3. Příloha č. 3 – Kritéria pro věcné hodnocení
  4. Příloha č. 4 – Kritéria závěrečného ověření způsobilosti
  5. Příloha č. 5 – Vzor memoranda o spolupráci – vzor povinné přílohy 15
 3. Pravidla
  1. Obecná pravidla IROP k 2. 6. 2017
  2. Specifická pravidla IROP k výzvě č. 62 – Sociální infrastruktura (CLLD)
  3. Specifická pravidla IROP k výzvě č. 62 – Sociální infrastruktura (CLLD)Aktualizace 21. 9. 2017
 4. Vzor povinných příloh
  1. Plná moc – vzor povinné přílohy 1
  2. Osnova studie proveditelnosti – Rozvoj sociálních služeb – vzor povinné přílohy 5
  3. Čestné prohlášení o skutečném majiteli – vzor povinné přílohy 10
  4. Souhlasné stanovisko subjektu – soc. služby, deinstitucionalizace – vzor povinné přílohy 12
  5. Postup pro podání žádostí o podporu v MS2014+_62.výzva_SC 4.1 (2.1)_CLLD

Fotodokumentace