MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Integrovaný regionální operační program (IROP) > Výzvy > Výzva č. 4 – Sociální bydlení

Výzva č. 4 – Sociální bydlení

 1. Prezentace ze semináře pro žadatele – Výzva č. 4
 2. Výzva MAS Hlučínsko - IROP - Sociální bydlení
 3. Přílohy k Výzvě:
  1. Příloha č. 1 – Interní postupy MAS Hlučínsko
  2. Příloha č. 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
  3. Příloha č. 3 – Kritéria pro věcné hodnocení
  4. Příloha č. 4 – Kritéria závěrečného ověření způsobilosti
 4. Pravidla
  1. Obecná pravidla IROP k 2. 6. 2017
  2. Specifická pravidla IROP k výzvě č. 62 – Sociální infrastruktura (CLLD)
 5. Vzor povinných příloh
  1. Plná moc – vzor povinné přílohy 1
  2. Osnova studie proveditelnosti – Sociální bydlení – vzor povinné přílohy 5
  3. Čestné prohlášení o skutečném majiteli – vzor povinné přílohy 10
  4. Potvrzení o podání žádosti – sociální bydlení – vzor povinné přílohy 11
  5. Souhlasné stanovisko obce – sociální bydlení – vzor povinné přílohy 12
  6. Postup pro podání žádostí o podporu v MS2014+_62.výzva_SC 4.1 (2.1)_CLLD

Fotodokumentace
Seznam podaných Žádostí o dotaci IROP: zde (.pdf)