MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Integrovaný regionální operační program (IROP) > Výzvy > Výzva č. 5 – Sociální podnikání

Výzva č. 5 – Sociální podnikání

 1. Prezentace ze semináře pro žadatele – Výzva č. 5
 2. Výzva MAS Hlučínsko - IROP - Sociální podnikání
 3. Přílohy k Výzvě:
  1. Příloha č. 1 – Interní postupy MAS Hlučínsko
  2. Příloha č. 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
  3. Příloha č. 3 – Kritéria pro věcné hodnocení
  4. Příloha č. 4 – Kritéria závěrečného ověření způsobilosti
 4. Pravidla
  1. Obecná pravidla IROP k 2. 6. 2017
  2. Specifická pravidla IROP k výzvě č. 65 – Sociální podnikání (CLLD)
 5. Vzor povinných příloh
  1. Plná moc – vzor povinné přílohy 1
  2. Osnova Podnikatelského plánu – vzor povinné přílohy 5
  3. Čestné prohlášení o skutečném majiteli – vzor povinné přílohy 12
  4. Postup pro podání žádostí o podporu v MS2014+_65. výzva_SC 2.2, v. 1.0

Fotodokumentace