MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Integrovaný regionální operační program (IROP) > Výzvy > Výzva č. 7 – Sociální bydlení

Výzva č. 7 – Sociální bydlení

 1. Výzva MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
 2. Přílohy k Výzvě:
  1. Příloha č. 1 – Interní postupy MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
  2. Příloha č. 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti: zde (.pdf)
  3. Příloha č. 3 – Kritéria pro věcné hodnocení: zde (.pdf)
  4. Příloha č. 4 – Vzor situačního plánu: zde (.pdf)
  5. Příloha č. 5 – Kritéria závěrečného ověření způsobilosti: zde (.pdf)
 3. Pravidla
  1. Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v 1.12, od 6. 3. 2019: zde (.pdf)
  2. Přílohy OP od 6. 3. 2019: zde (.zip)
  3. Specifická pravidla IROP k výzvě č. 85 – Sociální bydlení (CLLD): zde (.pdf)

Ve výzvě nebyla podána žádná žádost o dotaci.