MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Integrovaný regionální operační program (IROP) > Výzvy > Výzva č. 12 – Kvalitní podmínky pro vzdělávání

Výzva č. 12 – Kvalitní podmínky pro vzdělávání

 1. Výzva MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
 2. Přílohy k Výzvě:
  1. Příloha č. 1 – Interní postupy MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
  2. Příloha č. 2 – Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti: zde (.pdf)
  3. Příloha č. 3 – Kritéria pro věcné hodnocení: zde (.pdf)
  4. Příloha č. 4 – Vzor memoranda o spolupráci: zde (.pdf)
 3. Pravidla
  1. Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v 1.13, od 15. 10. 2019: zde (.pdf)
  2. Specifická pravidla k výzvě č. 68 v 1.3, od 2. 10. 2019 (CLLD): zde (.pdf) 
  3. Přílohy se specifickým pravidlům zde (.zip)

Zápis z jednání PV: zde (.pdf)
Zápis z jednání HaV komise: zde (.pdf)
Výsledky kontroly FNaP: zde (.pdf)
Seznam podaných Žádostí o dotaci IROP: zde (.pdf)