Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: CLLD 2014 – 2020 > Operační program zaměstnanost (OPZ) > Výzvy > Výzva č. 438

Výzva č. 438

Rozvoj a modernizace sociálních služeb II.

 1.  Výzva MAS Hlučínsko z.s.: zde (.pdf)
 2. Pozvánka na seminář k výzve: zde (.pdf)

Přílohy

 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů: zde (.pdf)
 2. Stanovy MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
 3. Statut a jednací řád MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
 4. Etický kodex: zde (.pdf)
 5. Vyrovnávací platba: zde (.pdf)
 6. Údaje o sociální službě: zde (.xlsx)
 7. Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost): zde (.xlsx)
 8. Pomůcka k vyplnění Přílohy č. 6 - Údaje o sociální službě: zde (.pdf)
 9. Projekty aktivit: zde (.pdf)
 10. Cílové skupiny: zde (.pdf)