Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: CLLD 2014 – 2020 > Operační program zaměstnanost (OPZ) > Výzvy > Výzva č. 441

Výzva č. 441

Podpora a rozvoj sociálního podnikání II

 1. Výzva MAS Hlučínsko z.s.: zde (.pdf)
 2. Pozvánka na seminář k výzve: zde (.pdf)

Přílohy

 1. Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů: zde (.pdf)
 2. Stanovy MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
 3. Statut a jednací řád MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
 4. Etický kodex: zde (.pdf)
 5. Podnikatelský plán: zde (.pdf)
 6. Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik: zde (.pdf)
 7. Sada rozpoznávacích znaků - environmentální sociální podnik: zde (.pdf)
 8. Popis podporovaných aktivit: zde (.pdf)
 9. Podporované cílové skupiny: zde (.pdf)
 10. Vzor finančního plánu: zde (.xlsx)