MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Operační program životního prostředí (OPŽP) > Výzvy > Realizace ÚSES

Realizace ÚSES

 1. Výzva MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
 2. Přílohy:
  1. Kritéria pro hodnocení žádostí: zde (.pdf)
  2. Náklady obvyklých opatření MŽP: zde (.xlsx)
  3. Metodika přímých a nepřímých nákladů v oblasti osobních a režijních výdajů OPŽP 2014–2020: zde (.pdf)
  4. Standard Výsadba stromů SPPK A02 001:2013: zde (.pdf)
  5. Standard Péče o funkční výsadby ovocných dřevin SPPK A02 005:2016: zde (.pdf)
  6. Běžně používané a školařsky dostupné druhy autochtonních dřevin: zde (.pdf)
  7. Kumulativní rozpočet: zde (.xlsx)
  8. Rozpočet osobních nákladů: zde (.xlsx)
  9. Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře: zde (.rtf)
  10. Prohlášení žadatele o nemovitostech dotčených realizací projektu a o právním vztahu k nim: zde (.rtf)
  11. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis: zde (.rtf)

Typové projekty ÚSES: zde (.pdf)
Seznam podaných Žádostí o dotaci: zde (.pdf)