Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: CLLD 2014 – 2020 > Program rozvoje venkova (PRV) > Pro žadatele

Pro žadatele

Udržitelnost projektu - monitorovací zpráva zde (.pdf)

Žádost o platbu od 1. 7. 2020

  1. Podání Žádosti o platbu PRV 2014—2020 – 19.2.1: zde (.pdf)
  2. Doplnění Žádosti o platbu PRV 2014—2020 – 19.2.1: zde (.pdf)
  3. Přehled o odvodech o osobách v zaměstnaneckém poměru podniku: zde (.pdf)
  4. Směrnice – Prokázání minimální zemědělské kvalifikace: zde (.pdf)
  5. Kontrola náležitostí ŽoP Fiche 1: zde (.pdf)
  6. Kontrola náležitostí ŽoP Fiche 2: zde (.pdf)

Semináře

Seminář 6. 3. 2023 (vytvořit) a vložit

Seminář 1. 3. 2022
Seminář 9. 3. 2021
Seminář 19. 3. 2020
Seminář 19. 2. 2019
Seminář 9. 4. 2018
Seminář 5. 6. 2017
Seminář 29. 3. 2017