MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Program rozvoje venkova (PRV) > Pro žadatele > Žádost o platbu od 1. 1. 2018

Žádost o platbu

  1. Podání Žádosti o platbu PRV 2014—2020 – 19.2.1
  2. Prohlášení o zařazení podniku PRV 2014—2020nutno stáhnout
  3. Příkladový manuál – Prohlášení o zařazení podniku PRV 2014—2020
  4. Metodický pokyn – Prokázání minimální zemědělské kvalifikace
  5. Směrnice – Prokázání minimální zemědělské kvalifikace
  6. Přehled o odvodech o osobách v zaměstnaneckém poměru podniku
  7. Čestné prohlášení příjemce dotace ohledně počtu zaměstnanců
  8. Kontrola náležitostí ŽoP Fiche 1
  9. Kontrola náležitostí ŽoP Fiche 2
  10. Podání žádosti o platbu