MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Program rozvoje venkova (PRV) > Výzvy > Výzva č. 2/2017

Výzva PRV č. 2/2017

 1. Výzva MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
 2. Fiche
  1. F1 Rozvoj zemědělských podniků: zde (.pdf)
  2. F2 Podpora zpracování zemědělské produkce: zde (.pdf)
  3. F3 Obnova zemědělské infrastruktury: zde (.pdf)
  4. F4 Podpora podnikání na venkově: zde (.pdf)
 3. Pravidla pro žadatele Operace 19.2.1: zde (.pdf)
 4. Způsob hodnocení a výběru projektů – Interní postupy realizace SCLLD MAS Hlučínsko v OP PRV v období 2014—2020: zde (.pdf)
 5. Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje MAS Hlučínsko pro období 2014—2020 – příloha platné pro Fiche č. 1, 2, 3 a 4: zde (.docx)
 6. Podnikatelský záměr (povinná struktura) – příloha platné pro Fiche č. 2: zde (.pdf)
 7. Programový rámec Programu rozvoje venkova (SCLLD MAS Hlučínsko) – přehled Fiche 1, 2, 3: zde (.pdf)
 8. Pravidla pro publicitu PRV 2014—2020: zde (.pdf)
 9. Etický kodex hodnotitele: zde (.pdf)
 10. Příručka pro zadávání Veřejných Zakázek: zde (.pdf)