MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Program rozvoje venkova (PRV) > Výzvy > Výzva č. 3/2018

Výzva č. 3/2018

 1. Výzva MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
 2. Fiche
  1. F1 Rozvoj zemědělských podniků: zde (.pdf)
  2. F2 Podpora zpracování zemědělské produkty: zde (.pdf)
  3. F3 Obnova zemědělské infrastruktury: zde (.pdf)
  4. F4 Podpora podnikání na venkově: zde (.pdf)
 3. Pravidla pro žadatele Operace 19.2.1: zde (.pdf)
  Pravidla pro žadatele Operace 19.2.1: zde (.pdf) – Aktualizace k 16. 8. 2018
 4. Způsob hodnocení a výběru projektů – Interní postupy realizace SCLLD MAS Hlučínsko v OP PRV v období 2014—2020: zde (.pdf)
 5. Doklad o souladu se Strategií komunitně vedeného rozvoje MAS Hlučínsko pro období 2014—2020 – příloha platná pro Fiche č. 1, 2, 3, 4: zde (.pdf)
 6. Podnikatelský záměr (povinná struktura) – příloha platná pro Fiche č. 2: zde (.pdf)
 7. Programový rámec Programu rozvoje venkova (SCLLD MAS Hlučínsko) – přehled Fiche 1, 2, 3: zde (.pdf)
 8. Pravidla pro publicitu PRV 2014—2020: zde (.pdf)
 9. Etický kodex hodnotitele: zde (.pdf)
 10. Příručka pro zadání Veřejných Zakázek: zde (.pdf)
 11. Podání ŽoD – informace SZIF: zde (.pdf)
 12. Postup pro doplnění ŽoD – návod SZIF: zde (.pdf)
 13. Podání Žádosti o platbu: zde (.pdf)