MAS Hlučínsko

Nacházíte se: Realizace strategie 2014 – 2020 > Program rozvoje venkova (PRV) > Výzvy > Výzva č. 5/2020

Výzva č. 5/2020

 1. Výzva MAS Hlučínsko: zde (.pdf)
 2. Fiche (dokumenty fichí nutno nejprve stáhnout do PC)
  • Fiche 1: zde (.pdf)
  • Fiche 6: zde (.pdf]
 3. Pravidla 19.2.1 od 9. 4. 2020: zde (.pdf)
 4. Interní postupy PRV – verze 3: zde (.pdf)
 5. Příloha – Soulad se SCLLD MAS Hlučínsko: zde (.docx)
 6. Příloha – Edukativní dopad projektu, F 6: zde (.docx)
 7. Příloha – Doplňující údaje k projektu, F 6: zde (.docx)
 8. Programový rámec PRV
  1. Fiche 1, 2, 3, 4: zde (.pdf)
  2. Fiche 6: zde (.pdf)
 9. Podání ŽoD na MAS od 6.1.2020 zde (.pdf)
 10. Doložení příloh přes PF: zde (.pdf)
 11. Doplnění ŽoD před PF: zde (.pdf)
 12. Přiručka pro zadávání zakázek, verze 5: zde (.pdf)
 13. Příručka pro publicitu, verze 5: zde (.pdf)
 14. Čestní prohlášení ohledně počtu zaměstnanců: zde (.docx)
 15. Zasílání email. zpráv přes PF: zde (.pdf)
 16. Etický kodex hodnotitele PRV: zde (.pdf)
 17. Podání žádosti o platbu: zde (.pdf)