Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Projekty > MAP – Místní akční plán > Dokumenty a informace

Dokumenty a informace

Dotační tituly vztahující se k MAP:

Leaderfest – vzdělávání, 9. 6. 2016