Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Projekty > Výzvy > Výzva č. 3

Výzva č. 3

Dne 15. 4. byla vyhlášena Výzva č. 3 k předkládání Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013, osy IV LEADER, opatření IV.1.2. Realizace rozvojové strategie.

Více se dočtete v textu Výzva č. 3 zde (.pdf dokument).

Doplňující informace

 1. Žádosti o dotaci - 13. kolo
 2. Pravidla IV.1.2. od 13. kola
 3. Seznam dokumentace k zadávacímu řízení PRV platný 02-2012
 4. Žádost o proplacení výdajů IV.1.2. - 13. kolo (softwarový nástroj pro vyplňování)
 5. Instruktážní list pro vyplňování formuláře Žádosti o proplacení výdajů - 13. kolo
 6. Hlášení o změnách - aktualizace 1. 8. 2012
 7. Průběžná zpráva o realizaci projektu – nutno přiložit k Žádosti o proplacení
 8. Závěrečná zpráva o realizaci – nutno přiložit k Žádosti o proplacení
 9. Povinná publicita PRV
 10. Povinná publicita k realizovanému projektu
 11. Intruktážní list k soupisce účetních dokladů