Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: CLLD 2014 – 2020 > Program rozvoje venkova (PRV) > Pro žadatele

Pro žadatele

Udržitelnost projektu - monitorovací zpráva zde (.pdf)

Žádost o platbu od 1. 7. 2020

  1. Podání Žádosti o platbu PRV 2014—2020 – 19.2.1: zde (.pdf)
  2. Doplnění Žádosti o platbu PRV 2014—2020 – 19.2.1: zde (.pdf)
  3. Přehled o odvodech o osobách v zaměstnaneckém poměru podniku: zde (.pdf)
  4. Směrnice – Prokázání minimální zemědělské kvalifikace: zde (.pdf)
  5. Kontrola náležitostí ŽoP Fiche 1: zde (.pdf)
  6. Kontrola náležitostí ŽoP Fiche 2: zde (.pdf)

Semináře

Seminář 15. 1. 2024


Seminář 6. 3. 2023

Seminář 1. 3. 2022
Seminář 9. 3. 2021
Seminář 19. 3. 2020
Seminář 19. 2. 2019
Seminář 9. 4. 2018
Seminář 5. 6. 2017
Seminář 29. 3. 2017