Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: CLLD 2021 – 2027 > Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) > Výzva č.1

Výzva č.1

Změna výzvy
1. výzva MAS Hlučínsko v OP TAK 
Směrnice MAS Hlučínsko pro realizaci programového rámce OP TAK 
Kritéria administrativní kontroly projektových záměrů v OP TAK 
Kritéria věcného hodnocení MAS Hlučínsko pro OP TAK - nové
Šablona Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií pro OP TAK 
Prohlášení k velikosti podniku 
Povinná osnova podnikatelského záměru
Vymezení způsobilých výdajů 
Nepodporované kategorie CZ NACE 
Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část 
Posouzení zásady významně nepoškozovat
Uživatelská příručka IS KP21+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu 
Model hodnocení 


Přehled přijatých projektových záměrů - výzva č. 1