Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Dokumenty > Zápisy ze schůzí

Zápisy ze schůzí

Programový výbor

Kontrolní a revizní komise

Členská schůze

24. 7. 2023, Usnesení z hlasování per rollam: zde (.pdf)

30. 3. 2023, Chuchelná

  1. Pozvánka: zde (.pdf) 
  2. Zápis: zde (.pdf) 
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2022: zde (.pdf)
  4. Hospodaření za rok 2022: zde (.pdf) 
  5. Rozpočet MAS na rok 2023: zde (.pdf) 
  6. Zpráva o činnosti za rok 2022: zde (.pdf) 
  7. Monitorovací zpráva CLLD za rok 2022: zde (.pdf) 
  8. Plán činnosti na rok 2023: zde (.pdf) 
  9. Volba hodnotící a výběrové komise: zde (.pdf) 

Archív

Zápisy ze schůzí 2022
Zápisy ze schůzí 2021
Zápisy ze schůzí 2020
Zápisy ze schůzí 2019
Zápisy ze schůzí 2018
Zápisy ze schůzí 2017
Zápisy ze schůzí 2016
Zápisy ze schůzí 2015
Zápisy ze schůzí 2014
Zápisy ze schůzí 2013
Zápisy ze schůzí 2012
Zápisy ze schůzí 2011
Zápisy ze schůzí 2010
Zápisy ze schůzí 2009
Zápisy ze schůzí 2008
Zápisy ze schůzí 2007
Zápisy ze schůzí 2006

 

Zpráva krk

zpráva KRK - 21. 2. 2008