Byla vyhlášená výzva OPTAK

Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: CLLD 2021 – 2027 > Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Pro žadatele
Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I (odkaz na stránky mpo.cz)
Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I (odkaz na stránky agentura-api.org)

Harmonogram výzev 
zde

Výzvy
1. výzva MAS Hlučínsko v OP TAK 
Směrnice MAS Hlučínsko pro realizaci programového rámce OP TAK 
Kritéria administrativní kontroly projektových záměrů v OP TAK 
Kritéria věcného hodnocení MAS Hlučínsko pro OP TAK 
Šablona Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií pro OP TAK 
Prohlášení k velikosti podniku 
Povinná osnova podnikatelského záměru
Vymezení způsobilých výdajů 
Nepodporované kategorie CZ NACE 
Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část 
Posouzení zásady významně nepoškozovat
Uživatelská příručka IS KP21+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu 
Model hodnocení