Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Projekty > MAP III – Místní akční plán III

MAP III – Místní akční plán III

MAP III navazuje na předchozí projekty MAP (I a II) a zaměřuje se na udržení vytvořených partnerství a prohloubení a rozvoj spolupráce klíčových aktérů ve vzdělávání v území mikroregionů Hlučínska-východ a Hlučínska západ.

Cílem projektu je další rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání, konkrétně společným plánováním, informováním, vzděláváním, sdílením a řešením místně specifických problémů.

Realizace MAP III


Hlučínsko východ
Hlučínsko západ

Dokumenty a informace
Výstupy a plánování
Kontakty

Vlastivěda Hlučínska


Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ III

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022962
Výše podpory: 2 774 500,01 Kč
Výstup projektu: MAP III – aktualizace strategických dokumentů

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ III

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022959
Výše podpory: 2 648 000,00 Kč
Výstup projektu: aktualizace strategických dokumentů

Projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

MAP III také na Facebooku.