Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Projekty > MAP – Místní akční plán

MAP – Místní akční plán

je tvorba dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávací soustavy s ohledem na vzdělávací potřeby každého žáka. Je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem místních akčních plánů rozvoje vzdělávání je umožnit vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, vyhledání a podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání a vznik partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání. 

Archív

Realizace MAP


Hlučínsko východ
Hlučínsko západ

Dokumenty a informace
Výstupy a plánování
Kontakty

Úložiště pro MAP (přístup pouze s heslem)


Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292
Výše podpory: 2 441 201,45 Kč
Výstup projektu: MAP – strategický dokument

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000291
Výše podpory: 2 628 775,46 Kč
Výstup projektu: MAP – strategický dokument

Projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání