Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Projekty > Partner projektu Odborné, Kariérové a Polytechnické vzdělávání v MSK II

Partner projektu: ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK II
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Soulad s KAP MSK II – Navrhovaný projekt vychází ze schváleného Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje II, který analyticky hodnotí aktuální stav vzdělávací soustavy a trhu práce v Moravskoslezském kraji se zaměřením na vzdělávání v oblastech definovaných výzvou č. 02_19_078  Implementace krajských akčních plánů II. Aktivity projektu navazují na právě realizovaný projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, a to především v oblasti podpory a zatraktivnění odborného vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli, rozvoje kariérového poradenství včetně snižovaní předčasných odchodů ze vzdělávání.

Aktivity projektu OKAP II – Zvolené aktivity reflektují požadavky poskytovatele dotace i potřeby Moravskoslezského kraje v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019–2027 ve všech požadovaných oblastech.

Aktivity projektu

Realizace aktivit partnerem -  Místní akční skupina Hlučínsko z.s.: