Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Pro Hlučínsko spolu, tady a teď

Pro Hlučínsko spolu, tady a teď

Místní akční skupina Hlučínsko

vznikla 27. října 2006 jako občanské sdružení, u jehož zrodu stály dva svazky obcí – Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko a Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko západ, které sdružují 29 obcí, podnikatelské a nepodnikatelské subjekty na území Hlučínska. Impulsem založení byla dotační zemědělská politika Evropské Unie pro trvale udržitelný rozvoj venkova.

Přečíst více

Mapa území

Mapa území