Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: CLLD 2014 – 2020

Strategie 2014 – 2020

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH, ADMINISTRATIVNÍCH A ANIMAČNÍCH SCHOPNOSTÍ MÍSTNÍ AČKNÍ SKUPINY HLUČÍNSKO 2015-2018

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001607
Celkové výdaje projektu: 5 842 985,- Kč
Celková dotace projektu: 5 550 835,- Kč

ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH, ADMINISTRATIVNÍCH A ANIMAČNÍCH SCHOPNOSTÍ MÍSTNÍ AČKNÍ SKUPINY HLUČÍNSKO 2019-2023

CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009112
Celkové výdaje projektu: 11 101 318,- Kč
Celková dotace projektu: 10 546 252,10,- Kč

Projekt je zaměřen na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.. V rámci projektu budou podpořeny přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti v souvislosti s naplňováním strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020 na území působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.
Součástí bude animace škol a školských zařízení v OP VVV na území MAS.

Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. v období 2015 – 2023, za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech, aktivizace místního potenciálu, zvýšení zaměstnanosti, vzdělání, dostupnosti služeb v území, bezpečnosti dopravy, zlepšení životního prostředí a zajišťování aktivit souvisejících s určením potřeb území, jež povedou k řešení lokálních problémů.

Výsledkem projektu je naplnění stanovených cílů CLLD Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. přispívajících ke zvýšení kvality života ve venkovském regionu.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.