Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: CLLD 2014 – 2020 > Projekt Spolupráce – „Rok na vsi“

Projekt Spolupráce – „Rok na vsi“

Číslo projektu: 19/00/1931c/780/000001
Celkové výdaje projektu: 711 392,- Kč
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 355 052,- Kč
Celková dotace projektu: 319 546,- Kč

Projekt je koncipován jako společný projekt MAS Hlučínsko a LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi (Polsko, Opolské vojvodství), dvě příhraniční sousedící místní akční skupiny s podobnou historií a charakterem území.  Cílem projektu spolupráce je společná propagace zemědělství, řemesel, místních tradic a zvyků na území Glubčické náhorní plošiny a území Hlučínska prostřednictvím realizace workshopů pro širokou veřejnost obou území.

Realizace