Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Projekty > MAP – Místní akční plán > Archív

MAP – Archív

MAP – Co to je: zde (.pdf)
Jednání k MAP – MAS kraj, 24. 8. 2015: zde (.pdf)
Dokumentace z ŘO k MAP: zde (odkaz vede mimo tento web)
Potvrzení RSK MSK_území MAP a nositel: zde
Logo povinné publicity: zde (.jpg)

Výzva č. 02_15_005 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV
Akce 0