Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Projekty > Výzvy > Výzva č. 1

Výzva č. 1

Dne 17. 8. 2009 byla vyhlášena Výzva č. 1 k předkládání Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013, osy IV LEADER, opatření IV.1.2. Realizace rozvojové strategie.

Více se dočtete v textu Výzva č. 1/2009 zde (.pdf dokument).

Doplňující informace:

 1. Žádost o dotace - Opatřená IV.1.2. - pro 8. kolo přijmu Žádostí
 2. Instruktážní list pro vyplňování formuláře Žádosti o dotace - 8. kolo 
 3. Samostatná příloha 9
 4. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření IV.1.2
 5. Žádost o proplacení výdajů od 8. kola
  (lze také: www.szif.cz -> Program rozvoje venkova -> OSA IV. Leader -> 1. Implementace místní rozvojové strategie -> 1.2 Realizace místní rozvojoé strategie -> Ke stažení )
 6. Instruktážní list - Žádost o proplacení výdajů od 8. kola
 7. Průběžná zpráva při realizaci - nutno přiložit k Žádosti o proplacení (.xls)
  1. Průběžná zpráva F1
  2. Průběžná zpráva F3
  3.  Průběžná zpráva F7
 8. Závěrečná zpráva o realizaci - nutno přiložit k Žádosti o proplacení (.xls)
  1. Závěrečná zpráva o realizaci F1
  2. Závěrečná zpráva o realizaci F3
  3. Závěrečná zpráva o realizaci F7
 9. Povinná publicita PRV
 10. Povinná publicita k realizovanému projektu - ke stažení zde
 11. Soupiska účetních dokladů
 12. Instruktážní list k soupisce účetních dokladů