Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: CLLD 2014 – 2020 > Operační program zaměstnanost (OPZ) > Pro žadatele

Pro žadatele

Pro žadatele – 2017

Pravidla týkající se informování, komunikace a vizuální identity OPZ naleznete v kapitole 19 Obecné části pravidel pro příjemce.
Všechny dokumenty k programu OPZ naleznete na adrese: 
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Semináře

Seminář 7. 6. 2017 k Výzvě 104 – Podpora rodin I
Seminář 7. 6. 2017 k Výzvě 105 – Podpora zaměstnanosti I
Seminář 7. 6. 2017 k Výzvě 106 – Rozvoj a modernizace sociální služeb I
Seminář 7. 6. 2017 k Výzvě 108 – Podpora a rozvoj sociálního podnikání I
Seminář pro žadatele k Výzvě 106 – Rozvoj a modernizace sociální služeb I
Seminář 11. 4. 2018 k Výzvě 438 – Rozvoj a modernizace sociální služeb II
Seminář 11. 4. 2018 k Výzvě 439 – Podpora zaměstnanosti II
Seminář 11. 4. 2018 k Výzvě 440 – Podpora rodin II
Seminář 11. 4. 2018 k Výzvě 441 – Podpora a rozvoj sociálního podnikání II
Seminář 19. 6. 2019 k Výzvě 889 – Rozvoj a modernizace sociální služeb III