Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: CLLD 2014 – 2020 > Projekt Spolupráce – „Rok na vsi“ > Realizace > Zima 2022

Zima 2022

Jednotlivé akce

  1. Péče o ovocné stromy na zahradách a v krajině (Česká republika) – 26. 2. 2022
  2. Péče o vesnické stavby a okolí (Česká republika) – 30. 4 2022