Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: CLLD 2014 – 2020 > Operační program zaměstnanost (OPZ) > Výzvy

Výzvy

Výzva č. 104 – Podpora rodin I.– Výzva uzavřená
Výzva č. 105 – Podpora zaměstnanosti I.– Výzva uzavřená
Výzva č. 106 – Rozvoj a modernizace sociálních služeb I.– Výzva uzavřená
Výzva č. 108 – Podpora a rozvoj sociálního podnikání I.– Výzva uzavřená

Výzva č. 438 – Rozvoj a modernizace sociálních služeb II.– Výzva uzavřená
Výzva č. 439 – Podpora zaměstnanosti II.– Výzva uzavřená
Výzva č. 440 – Podpora rodin II.– Výzva uzavřená
Výzva č. 441 – Podpora rozvoj sociálního podnikání II.– Výzva uzavřená

Výzva č. 685 – Podpora a rozvoj sociálního podnikání III.– Výzva uzavřená

Výzva č. 889 – Rozvoj a modernizace sociálních služeb III.– Výzva uzavřená