Evropská unie EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MAS HlučínskoMAS Hlučínsko

Nacházíte se: Dokumenty > Základní dokumenty > CLLD

CLLD – tvorba, plánování, připomínky

CLLD – před schválením: zde (.pdf)
CLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – únor 2016: zde (.pdf)

SCLLD-MAS_Hlučínsko-2-analytická část - před finalizací 22. 1. 2016: zde (.pdf)
SCLLD-MAS_Hlučínsko-3-strategická část - před finalizací 22. 1. 2016: zde (.pdf)
SCLLD-MAS_Hlučínsko-4-implementační část - před finalizací 22. 1. 2016: zde (.pdf)

Dohoda o realizaci Morawskie Wrota: zde (.pdf)
Dohoda o realizaci Wrota Wiekopolsko: zde (.pdf)

Programové rámce přehled 10. 12. 2015: zde (.xlsx)
Programový rámec IROP – 12. 12. 2015: zde (.docx)
Programový rámec OPZ – 10. 12. 2015: zde (.docx)
Programový rámec PRV – 10. 12. 2015: zde (.docx)

Programové rámce – dohromady – přehled – 30. 11. 2015: zde (.xlsx)
Programový rámec IROP – 30. 11. 2015: zde (.docx)
Programový rámec IROP – přehled – 30. 11. 2015: zde (.xlsx)
Programový rámec OPZ – 30. 11. 2015: zde (.docx)
Programový rámec OPZ – přehled – 30. 11. 2015: zde (.xlsx)
Programový rámec PRV – 30. 11. 2015: zde (.docx)
Programový rámec PRV – přehled – 30. 11. 2015: zde (.xlsx)

Návrh projektů Spolupráce: zde (.pdf)
Programový rámec PRV – přehled: zde (.docx) 
Programový rámec PRV – přehled: zde (.xlsx)
Programový rámec PRV: zde (.docx)
Programový rámec PRV – aktualizace k 11. 11. 2015: zde (.docx)

SCLLD: MAS Hlučínsko – strategická část 19. 8. 2015: zde (.docx)
SCLLD: Programový rámec OPZ: zde (.docx)
SCLLD: Programový rámec IROP: zde (.docx)
SCLLD: Programový rámec IROP-OPZ-PRV – přehled: zde (.xlsx)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro region Hlučínska na období 2014 – 2020, verze 03/2015: zde (.doc) 
Vzor připomínkového listu SCLLD: zde (.doc)